การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การหย่า

การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายญี่ปุ่นที่อำเภอญี่ปุ่น (1 ต.ค. 2565)

9 พ.ย. 2562

การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย

20 มี.ค. 2562