การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การแจ้งเกิด/ขอสัญชาติไทยให้บุตร

รูปแบบการแปลหนังสือรับรองการเกิด

5 ม.ค. 2564

แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด

5 ม.ค. 2564

ขั้นตอนการแจ้งเกิดและขอสัญชาติให้บุตร

9 พ.ย. 2562

ถาม-ตอบ กรณีสัญชาติของบุตร (FAQ)

12 มี.ค. 2562

การแจ้งเกิด/ขอสัญชาติให้บุตร

12 มี.ค. 2562