การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

องค์กรที่ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติในญี่ปุ่น

29 ม.ค. 2564

องค์กรที่ให้คำแนะนำชาวต่างชาติในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ

29 ม.ค. 2564

องค์กรที่ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติในญี่ปุ่น