การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย Kyushu Sankyo

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย Kyushu Sankyo

6 ก.ย. 2564

86 view

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะจัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา จากคณะชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) มหาวิทยาลัย Kyushu Sangyo จ.ฟูกูโอกะ

ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่าง ๆ อาทิ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และรู้จักประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ที่มีมาอย่างยาวนานและลึกซึ้งในทุกระดับ รวมทั้งทิศทางและกระแสของวัฒนธรรมร่วมสมัยของทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกเขียนชื่อตนเองเป็นภาษาไทย เพื่อนำกลับไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ คณะอาจารย์และนักศึกษากลุ่มนี้มีแผนเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายน 2564 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงต้องปรับกำหนดการเป็นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น การทำอาหารไทย ชั้นเรียนภาษาไทยและการรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในครั้งนี้แทน

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีที่จะจัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

35_การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้นักศึกษา_1.pdf