การยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

การยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

14 ก.ย. 2564

27 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่พี่น้องแรงงานไทยในต่างประเทศให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้แรงงานไทยหลายคนได้รับผลกระทบ ถูกพักงาน/เลิกจ้างงานก่อนกำหนดครบสัญญาจ้าง รวมทั้งกรณีประสบปัญหาการทำงานในต่างประเทศอื่น ๆ เช่น เสียชีวิต ประสบอันตราย หรือถูกส่งตัวกลับกรณีตรวจโรคไม่ผ่าน

ในการนี้ สมาชิกกองทุนฯ หรือทายาท สามารถยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนดังกล่าว ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ กลุ่มงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ชั้น 10) กรมการจัดหางาน (อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 3) กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-2456710-11

ทั้งนี้ กรุณาศึกษารายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้ https://bit.ly/38ZhUg7 หรือตาม QR Code ด้านล่าง

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

QR_Code_for_Documents

เอกสารประกอบ

36_การยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนฯ.pdf