คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น กับกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น กับกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.พ. 2566

| 746 view

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ผศ. ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร. วีรวุฒิ กนกบรรณกร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางมายังที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เพื่อลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน พร้อมหารือกับนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ในเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology (Kyutech)

ผศ. ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ฯ แจ้งว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความร่วมมือและเครือข่ายที่ดีกับ Kyutech โดยอาจารย์ของคณะฯ หลายคนเป็นศิษย์เก่าของ Kyutech และขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อพัฒนาการจัดทำ Double Degree Program ระหว่างกันในสาขาต่าง ๆ รวมถึงการส่งนักศึกษาจากไทยมาฝึกปฏิบัติงานระยะสั้นที่ Kyutech ในช่วงฤดูร้อนนี้ด้วย

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ชื่นชมเครือข่ายและพัฒนาการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเห็นว่าจะช่วยสร้างบุคลากรไทยที่มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาไทย - ญี่ปุ่นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีที่จะช่วยประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เคยเยือน Kyutech และพบหารือกับผู้บริหาร Kyutech รวมทั้งพบเยี่ยมนักศึกษาไทยด้วยแล้ว (เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566) ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แนะนำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบกรณีมีนักศึกษาไทยเดินทางมาศึกษา หรือแลกเปลี่ยนระยะสั้นในภูมิภาคคิวชูและจูโกะกุ เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้มีข้อมูลสำหรับการดูแลนักศึกษาไทยในเขตอาณา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานให้ความช่วยเหลือหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_13_ปี_2566.pdf