ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลออนเซ็น เมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ และคณะ เข้าพบหารือกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองฟูกูโอกะ

ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลออนเซ็น เมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ และคณะ เข้าพบหารือกับกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.พ. 2566

| 331 view

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นาย GONDO Kazuo ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลออนเซ็น เมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ นาย TAUCHI Tomokazu ตำแหน่ง Senior Executive Director Producer บริษัท HONDA Progetta Co., LTD. และนาย NINOMIYA Hideyuki ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการค้าเมืองเบปปุ เดินทางมายังที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เพื่อลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน พร้อมขอหารือความร่วมมือเรื่องการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ของไทยในช่วงการจัดเทศกาลออนเซ็นของเมืองเบปปุ โดยนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และนายเก่ง ชัยวารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองฟูกูโอกะ เข้าร่วมการหารือด้วย

โดยนาย GONDO แจ้งว่า เมืองเบปปุมีกำหนดจัดเทศกาลออนเซ็น ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2566 ซึ่งเป็นเทศกาลเก่าแก่ประจำปีที่จัดต่อเนื่องมากว่าร้อยปี และมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดการจัดเทศกาลดังกล่าวในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แต่ในปีนี้โดยที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว จึงได้รื้อฟื้นการจัดเทศกาลดังกล่าวเพื่อสืบสานเทศกาลเก่าแก่ อีกทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมี ความประสงค์ที่จะเสนอฝ่ายไทยพิจารณาร่วมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ของไทยซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในช่วงเดียวกับการจัดเทศกาลออนเซ็นนี้ด้วย เพื่อส่งเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระดับประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องราวความเป็นมาของงานเทศกาลฯ ให้คนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาร่วมงานได้รับทราบ พร้อมเตรียมที่จะจัดสถานที่จัดงานเทศกาลฯ ให้เหมาะสมด้วย

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนในหลักการเนื่องจากเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของไทย และพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดงานดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์ความเป็นมาของเทศกาลสงกรานต์และการเตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยในช่วงกลางเดือนเมษายน 2566 โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมหารือในรายละเอียดของการเตรียมการเรื่องนี้ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_12_ปี_2566.pdf