กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology วิทยาเขตเมือง Iizuka จังหวัดฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology วิทยาเขตเมือง Iizuka จังหวัดฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2566

| 608 view

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology (Kyutech) เพื่อพบหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และเข้าชมกิจกรรมในโครงการ Problem-based Learning ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศไทยมาเข้าร่วมด้วย รวมทั้งพบเยี่ยมนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Kyutech

ในการพบหารือกับ ศ.ดร. MITANI Yasunori อธิการบดี มหาวิทยาลัย Kyutech กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้โอกาสนักศึกษาไทยได้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง และยินดีที่ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งของไทย โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโครงการวิจัยร่วม โดยอธิการบดีฯ แสดงความสนใจที่จะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทยในอีกหลายด้าน พร้อมแจ้งว่า ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ หลายรายที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ได้กลับไปเป็นอาจารย์ที่สถาบันการศึกษาในไทย และเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทย - ญี่ปุ่นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ Problem-based Learning ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับมหาวิทยาลัย Kyutech ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก Sakura Science Exchange Program เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองสถาบันได้มาร่วมกันออกแบบและประกอบหุ่นยนต์ จากนั้นจึงนำมาแข่งขันเพื่อทดสอบสมรรถภาพ ซึ่งเป็นโอกาสดีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และมิตรภาพระหว่างนักศึกษาของทั้งสองประเทศ

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบเยี่ยมนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Kyutech ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งได้รับฟังรายงานสรุปความคืบหน้าด้านการศึกษาและงานวิจัยโดยผู้แทนนักศึกษาไทย ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้ชื่นชมความสามารถและความตั้งใจของนักศึกษาไทยทุกคน พร้อมให้กำลังใจนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นบุคลากรไทยที่มีคุณภาพและความรู้ความสามารถต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_11_ปี_2566_1.pdf