การเตรียมตัวเบื้องต้นเพื่อเผชิญเหตุกรณีอากาศหนาวจัดหรือหิมะตกหนัก

การเตรียมตัวเบื้องต้นเพื่อเผชิญเหตุกรณีอากาศหนาวจัดหรือหิมะตกหนัก

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ม.ค. 2566

| 507 view