ประธานบริษัท Fukuyama Transporting Co., Ltd. ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพบหารือกับ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ประธานบริษัท Fukuyama Transporting Co., Ltd. ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพบหารือกับ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ม.ค. 2566

| 120 view

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นาย Shigehiro KOMURA ประธานบริษัท Fukuyama Transporting Co., Ltd. พร้อมผู้บริหาร และ ดร. Toshiyuki SATO ผู้อำนวยการ Morito Instistute of Global Higher Education มหาวิทยาลัยฮิโรชิมะ เดินทางมาที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เพื่อลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน พร้อมหารือกับนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยนาย KOMURA ให้ข้อมูลว่า บริษัท Fukuyama Transporting Co., Ltd. มีมูลนิธิ Shibuya Ikueikai ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชนที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน ผ่านการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมูลนิธิฯ มีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับระดับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาหรือมีความสนใจในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมูลนิธิฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮิโรชิมะเคยจัดการประกวดในลักษณะนี้ที่เวียดนาม อินโดนีเซีย ลิทัวเนีย และจีน มาแล้ว ในเรื่องนี้ กงสุลใหญ่ฯ แสดงความยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุน คำแนะนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนมีความสนใจพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยน ทางวัฒนธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ประสานในรายละเอียดเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัย ฮิโรชิมะและบริษัทฯ เพื่อเตรียมดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาในไทยที่มีความสนใจต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_7_ปี_2566.pdf