กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันรักบี้สานสัมพันธ์ "Asia・Oceania Rugby Exchange Fest"

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันรักบี้สานสัมพันธ์ "Asia・Oceania Rugby Exchange Fest"

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ม.ค. 2566

| 119 view

เมื่อเช้าเสาร์วันที่ 21 มกราคม 2566 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันรักบี้ สานสัมพันธ์ "Asia・Oceania Rugby Exchange Fest" (รุ่นอายุ 14 ปี) ที่เมืองมูนากาตะ จังหวัดฟูกูโอกะ จัดโดยสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศญี่ปุ่น และคณะกรรมาธิการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผ่านกีฬารักบี้ของจังหวัดฟูกูโอกะ ระหว่างวันที่ 21 -22 มกราคม 2566 โดยมีนาย SHOJIMA Ryosuke รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฯ

ในการแข่งขันครั้งนี้ มีทีมนักกีฬารักบี้เยาวชนจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ และไทย เข้าร่วมการแข่งขันฯ รวมทั้งสิ้น 8 ทีม ซึ่งประเทศไทยได้ส่งทีมรักบี้เยาวชนไทยเข้าร่วมฯ จำนวน 2 ทีม (ทีม A และทีม B) รวม 15 คน โดยสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้คัดเลือกนักกีฬารักบี้เยาวชนไทยจากจังหวัดต่าง ๆ ในไทยมาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซี่งกงสุลใหญ่ฯ ได้พบทักทายพร้อมให้กำลังใจแก่ ทีมนักกีฬาเยาวชนไทยในโอกาสนี้ด้วย

ผลการแข่งขันในช่วง 2 วัน นักกีฬารักบี้เยาวชนชาติไทย ทีม B และทีม A มีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 3 และ 5 ตามลำดับ โดยอันดับที่ 1 และ 2 ได้แก่ทีมจากประเทศออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_9_ปี_2566.pdf