บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโอกินาวะ

บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโอกินาวะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2566

| 285 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการกงสุลสัญจร ณ ชั้น 3 ห้องแกลอรี่ อาคาร Tenbusu Naha เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ (ที่อยู่: 〒900-0013沖縄県那覇市牧志3丁目2番10号) ตามกำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 - 17.30 น.

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 15.00 น.

โดยจะเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์ (หนังสือมอบอำนาจ และการรับรองเอกสาร) การรับคำร้องการแจ้งเกิด (สูติบัตรจะส่งให้ทางโปรษณีย์) พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลในด้านต่าง ๆ

ในการนี้ ขอความร่วมมือผู้ประสงค์ขอรับบริการฯ โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://bit.ly/3CXBcSM พร้อมตรวจสอบขั้นตอนและการเตรียมเอกสารประกอบการขอรับบริการฯ ได้ที่เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ ตาม QR Code ที่ระบุด้านล่าง ทั้งนี้ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุ และจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ เนื่องจากสถานที่ให้บริการกงสุลไม่สามารถจัดบริการถ่ายเอกสารให้ได้

กรณีประสงค์จะขอนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 092-739-9090 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น. หรืออีเมล [email protected]

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Mobile_Consular_Service_in_Okinawa_Feb_2023_(r1)

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_8_ปี_2566_(ฉบับแก้ไข).pdf