ทีมประเทศไทยในฟูกูโอกะร่วมพบหารือประจำปีกับสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตร ไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะ

ทีมประเทศไทยในฟูกูโอกะร่วมพบหารือประจำปีกับสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตร ไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2566

| 514 view

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทยในฟูกูโอกะ ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ ได้เข้าร่วมการพบหารือประจำปีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตร ไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะ

นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เป็นผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทยกล่าวขอบคุณสมาพันธ์ฯ ที่ได้เชิญเข้าร่วมพบหารือฯ พร้อมย้ำถึงความสำคัญของความผูกพันอันใกล้ชิดระหว่างทีมประเทศไทยฯ กับสมาพันธ์ฯ ซึ่งเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจังหวัดฟูกูโอกะ

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความร่วมมือจากสมาพันธ์ฯ ตลอดปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน ทั้งไทยและญี่ปุ่นต่างเปิดประเทศ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโควิด-19 พร้อมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงมี การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมากขึ้น พร้อมเชื่อว่าในปีนี้จะมีโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับมากขึ้น ซึ่งทีมประเทศไทยฯ พร้อมจะประสานกับสมาพันธ์ฯ อย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์รอบด้านระหว่างไทยกับฟูกูโอกะให้แนบแน่นและมากยิ่งขึ้นกว่าในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19

การพบหารือฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์ฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้พบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นอันเป็นประโยชน์ ต่อภารกิจการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดฟูกูโอกะในด้านต่าง ๆ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ประสานเตรียมการเยือนของฝ่ายไทย และการเตรียมโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปี 2566 ร่วมกับสำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_10_ปี_2566.pdf