การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การเดินทางเข้าประเทศไทย

การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า (Samui Plus) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

18 ก.ค. 2564

การเดินทางเข้าพื้นพื้นที่นำร่องในจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox Programme) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

18 ก.ค. 2564

การเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับชาวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

18 ก.ค. 2564