การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การเดินทางเข้าประเทศไทย

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับระบบ Thailand Pass และการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

1 พ.ย. 2564

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

28 ต.ค. 2564

สรุปการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับชาวไทย (มาตรการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

25 ต.ค. 2564