มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2565

| 2,537 view

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดังนี้

 

1. ยกเลิกระบบการกักตัวทุกรูปแบบ สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งรวมถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนและผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน/ฉีดวัคซีนไม่ครบตามกำหนด

 

2. สำหรับชาวไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน Thailand Pass ก่อนการเดินทาง โดยแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน ดังนี้

✓ หนังสือเดินทางไทย

✓ กรณีได้รับวัคซีนครบตามกำหนด : หลักฐานการได้รับวัคซีน (Vaccine Certificate)

✓ กรณีไม่ได้ฉีดวัคซีน/ได้รับไม่ครบตามกำหนด : แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย หากผู้เดินทางมีอาการป่วย/อุณหภูมิสูง ด่านควบคุมโรคที่ประเทศไทยอาจให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19

 

3. สำหรับชาวต่างชาติ ยังจำเป็นต้องลงทะเบียน Thailand Pass (https://tp.consular.go.th/) ก่อนการเดินทาง โดยเตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียนฯ ดังนี้

3.1 กรณีได้รับวัคซีนครบตามกำหนด

✓ หนังสือเดินทาง

✓ หลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด (Vaccine Certificate)

✓ ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

3.2 กรณีไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับไม่ครบตามกำหนด

✓ หนังสือเดินทาง

✓ เอกสารผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK (ไม่ใช่ self-ATK) ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

✓ ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ https://fukuoka.thaiembassy.org

หมายเหตุ
*ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด (2 เข็ม) ต้องได้รับวัคซีนเข็มที่สอง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง 

*หากสายการบินกำหนดว่าต้องมีผลตรวจโควิด-19 ผู้เดินทางจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎของสายการบิน
*ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต้องเป็นลบ และเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีลายเซ็นต์แพทย์กำกับชัดเจน

 

S__63340602      Approval_Vaccine_List_as_of_2_JUN_2022  

 

ข้อกำหนดสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์เข้าประเทศไทย

● เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งที่ถือหนังสือเดินทางไทยหรือถือหนังสือเดินทางต่างชาติ และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องได้รับวัคซีนและสามารถเข้าประเทศไทยได้ตามผู้ปกครอง

● เด็กอายุ 5-17 ปี ทั้งที่ถือหนังสือเดินทางไทยหรือถือหนังสือเดินทางต่างชาติ จะสามารถเดินทางคนเดียวได้ ก็ต่อเมื่อได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง หรือแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง

● เด็กที่ถือหนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass และสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติ โดยหากผู้ปกครองที่ถือหนังสือเดินทางไทยไม่มีหลักฐานการได้รับวัคซีน ทั้งผู้ปกครองและเด็กต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องแสดงผลตรวจ)

● เด็กที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติเดินทางคนเดียว ต้องลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass โดยแนบเอกสารไว้ในระบบ ดังนี้
(1) หนังสือเดินทางต่างชาติ
(2) ใบรับรองการฉีดวัคซีน (หากมี) หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง
(3) ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

● ในกรณีที่เด็กถือหนังสือเดินทางต่างชาติเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ถือหนังสือเดินทางไทย ให้ผู้ปกครองคนไทยลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass พร้อมระบุว่าเดินทางพร้อมเด็ก โดยแนบเอกสารไว้ในระบบ ดังนี้
(1) หนังสือเดินทางไทยของผู้ปกครองคนไทย
(2) ใบรับรองการฉีดวัคซีน (หากมี) หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง ของผู้ปกครองคนไทย
(3) หนังสือเดินทางต่างชาติของเด็ก
(4) ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐของเด็กที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
(5) ใบรับรองการฉีดวัคซีน (หากมี) หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง ของเด็กที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ เครื่อง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องแสดงผลตรวจ)

● ในกรณีที่เด็กถือหนังสือเดินทางต่างชาติเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ให้ผู้ปกครองต่างชาติลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass พร้อมระบุว่าเดินทางพร้อมเด็ก โดยแนบเอกสารไว้ในระบบ ดังนี้
(1) หนังสือเดินทางของผู้ปกครองต่างชาติ
(2) ใบรับรองการฉีดวัคซีน (หากมี) หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง ของผู้ปกครองต่างชาติ
(3) ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐของผู้ปกครองที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
(4) หนังสือเดินทางต่างชาติของเด็ก
(5) ใบรับรองการฉีดวัคซีน (หากมี) หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง ของเด็กที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ เครื่อง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องแสดงผลตรวจ)
(6) ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐของเด็กที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ

 

 

 ข้อกำหนดสำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสงค์เข้าประเทศไทย

● หากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเดินทางมากกว่า 14 วัน นับจากวันที่ติดเชื้อไปจนถึงวันที่เดินทาง และหายป่วย
ไม่มีอาการใด ๆ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้

● หากเคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใน 3 เดือนก่อนเดินทางเข้าไทย เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยและมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วผลเป็นบวก สามารถแสดงเอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายจากเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่มีอาการแล้ว ต่อแพทย์ผู้ตรวจ เพื่อประกอบการพิจารณาได้  ดังนั้น โปรดเตรียมเอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นก่อนเดินทางไปประเทศไทย

● หากเคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือน จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มจะดำเนินการในช่วงใดก็ได้ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 และผู้เดินทางที่เคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 จะถือว่า เป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

 

4. ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่

ท่านที่ประสงค์ขอรับคำแนะนำในการเดินทางเข้าประเทศไทย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตามช่องทาง ดังนี้

(1) โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น.)

(2) อีเมล : [email protected]

(3) เฟสบุ๊ค : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

(4) LINE ฝ่ายกงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj

 

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบ

36_มาตรการเข้าไทย_1_มิย.pdf