การเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

การเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 3,272 view

Thailand_Entry_from_1_OCT_2022

 

• ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และไม่ต้องกักตัว ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ทั้งสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ และไม่ได้รับวัคซีน

• เอกสารที่จำเป็นต้องแสดงก่อนขึ้นเครื่องบิน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ดังนี้

(1) หนังสือเดินทาง
(2) บัตรโดยสารเครื่องบิน
(3) วีซ่าตามวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติ
ภาษาอังกฤษ : https://fukuoka.thaiembassy.org/en/page/visa
ภาษาญี่ปุ่น : https://fukuoka.thaiembassy.org/jp/page/visa-2

หมายเหตุ
*ทางการไทยยกเลิกการแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือ ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK อย่างไรก็ดี สายการบินอาจกำหนดว่า ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจโควิด-19 ขอให้สอบถามข้อมูลกับสายการบินที่ใช้บริการก่อนเดินทาง

 

ข้อกำหนดสำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสงค์เข้าประเทศไทย 
• หากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการเดินทาง โปรดรักษาให้ไม่มีอาการ เช่น ไม่มีไข้ อุณหภูมิร่างกายเป็นปรกติ จึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้

 

กรณีผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศไทย (ทั้งในรูปแบบ Transit และ Transfer)
• ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศไทย (ทั้งในรูปแบบ Transit และ Transfer) เพื่อเดินทางไปยังประเทศปลายทางโดยไม่ผ่าน ตม. ไทย ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ COVID-19 รวมถึงไม่ต้องมีหลักฐานประกันรักษาพยาบาล (ยกเลิกการแสดงหลักฐานประกันในวงเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
• ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเดินทางกับสายการบินและประเทศปลายทางอีกครั้ง

 

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ / ไม่มีหนังสือเดินทาง

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ / ไม่มีหนังสือเดินทาง

สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารแล้ว แต่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือไม่มีหนังสือเดินทาง
กรุณานัดหมายกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ทดแทนหนังสือเดินทาง โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่หมดอายุ

2. บัตรไซริวการ์ด / วีซ่า / ใบมอบตัว

3. บัตรโดยสารเครื่องบิน (โปรดจองบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มี จะไม่สามารถทำเอกสารเดินทางฉุกเฉินได้)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

การเตรียมเอกสาร https://fukuoka.thaiembassy.org/th/page/20211124-3

 

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมาย

(1) โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น.)

(2) อีเมล : [email protected]

(3) เฟสบุ๊ค : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

(4) LINE ฝ่ายกงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj