แบบลงทะเบียนคนไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

แบบลงทะเบียนคนไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 3,084 view

*สำหรับคนไทย ในเขตภูมิภาคคีวชู (จ.ฟูกูโอกะ จ.นางาซากิ จ.โออิตะ จ.มิยาซากิ จ.ซากะ จ.คูมาโมโตะ จ.คาโกชิมะ และจ.โอกินาวะ) และชูโกกุ (จ.ยามากูจิ จ.ฮิโรชิมะ จ.ชิมาเนะ จ.โอกายามะ และจ.ทตโตริ)

*ข้อมูลที่ลงทะเบียนจะถือเป็นความลับ โดยจะใช้เพื่อติดต่อ ส่งข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือกับท่านในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น