การลงทะเบียนเพื่อขอรับชุดตรวจ ATK สำหรับชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ครั้งที่ 4

การลงทะเบียนเพื่อขอรับชุดตรวจ ATK สำหรับชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ครั้งที่ 4

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ย. 2565

| 190 view

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จึงได้จัดเตรียมชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อ COVID-19 สำหรับการทดสอบด้วยตนเอง (ATK) เพื่อมอบให้กับชาวไทยในเขตอาณาใช้สำหรับคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยตนเอง โดยผู้ใช้สามารถเลือกเก็บตัวอย่างทางช่องจมูกหรือทางน้ำลายได้ในชุดตรวจเดียวกัน

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 4 สำหรับชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ที่ประสงค์ขอรับชุดตรวจดังกล่าว โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไข ดังนี้

1. ลงทะเบียนทางลิงก์ https://bit.ly/3ArNmC3 หรือตาม QR Code ที่ระบุด้านล่าง โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดส่งชุดตรวจ ATK ให้ทางไปรษณีย์ท่านละ 2 ชุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าชุดตรวจ ATK จะหมด

3. ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งชุดตรวจ ATK ให้ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนได้รับการจัดสรรก่อน จากนั้นจึงจะจัดส่งให้ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วตามลำดับ (first-come, first-served) จนกว่าชุดตรวจฯ จะหมด

อนึ่ง ขอความร่วมมือท่านที่ได้รับชุดตรวจ ATK แล้ว โปรดอ่านคำแนะนำและปฏิบัติตามวิธีการใช้ที่ระบุในผลิตภัณฑ์โดยละเอียด และมิให้นำไปจำหน่าย ทั้งนี้ ผลการตรวจฯ จากชุดตรวจ ATK เป็นเพียงการคัดกรองในเบื้องต้นเท่านั้น และมิได้แม่นยำเท่ากับการตรวจแบบ RT-PCR ดังนั้น หากมีอาการหรือความเสี่ยงสูงควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอรับคำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละกรณีต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ATK_Distribution__4

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_78_ปี_2565.pdf