กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองการประชุมสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 21

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองการประชุมสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 21

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 พ.ย. 2565

| 91 view

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย (Federation of Asian Veterinary Associations Congress) ครั้งที่ 21 ณ โรงแรม Hilton Fukuoka Sea Hawk จังหวัดฟูกูโอกะ

สมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย หรือ FAVA (Federation of Asian Veterinary Associations) ได้จัดการประชุม FAVA Congress ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม Hilton Fukuoka Sea Hawk จังหวัดฟูกูโอกะ ภายใต้หัวข้อ “One Health Approach from Asia” ด้วยแนวคิด “One Health” ที่เน้นการให้ความสำคัญต่อทั้งสุขภาพของมนุษย์ สุขภาพของสัตว์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีสัตวแพทย์จาก 13 ประเทศ จำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วม รวมทั้ง ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต ผู้อำนวยการ FAVA ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะกับ FAVA ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งสำนักงาน FAVA ประจำประเทศญี่ปุ่นในจังหวัดฟูกูโอกะ โดยนาย HATTORI Seitaro ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ และ ดร. KURAUCHI Isao ประธานสมาพันธ์สัตวแพทย์ญี่ปุ่น ร่วมลงนาม ณ อาคาร Acros Fukuoka

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_77_ปี_2565.pdf