บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดคูมาโมโตะ

บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดคูมาโมโตะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2565

| 781 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการกงสุลสัญจร ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 11.00 – 16.00 น. ณ ห้อง F ชั้น 8 The Forest Terrace อาคาร Amu Plaza เมืองคูมาโมโตะ จังหวัดคูมาโมโตะ (ที่อยู่: 〒860-0047 熊本県熊本市西区春日3丁目15-26) โดยจะเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์ (หนังสือมอบอำนาจ และการรับรองเอกสาร) พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลในด้านต่าง ๆ

ในการนี้ ขอความร่วมมือผู้ประสงค์ขอรับบริการฯ โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าพร้อมตรวจสอบขั้นตอนและการเตรียมเอกสารประกอบการขอรับบริการฯ ได้ที่ https://bit.ly/3KXbrod หรือ ตาม QR Code ที่ระบุด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ เนื่องจากสถานที่ให้บริการกงสุลไม่สามารถจัดบริการถ่ายเอกสารให้ได้

กรณีประสงค์จะขอนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 092-739-9090 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น. หรืออีเมล [email protected]

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Infographic_MB_Consular_Services_at_Kumamoto_21SEP2022

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_61_ปี_2565.pdf