คลิปการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย และฤาษีดัดตน”

คลิปการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย และฤาษีดัดตน”

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2565

| 311 view

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย และฤาษีดัดตน” ภายใต้ “โครงการสุขกาย สบายใจ ห่างไกลโรค ด้วยแพทย์แผนไทย” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) นั้น

ขอเรียนว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดทำคลิปวิดีโอการอบรมดังกล่าว เพื่อผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลัง และฝึกปฏิบัติตามได้ทางช่อง YouTube ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

วิดีโอประกอบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและฤาษีดัดตน”