กงสุลใหญ่ฯ พบหารือกับผู้บริหารและนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย Fukuoka Institute of Technology

กงสุลใหญ่ฯ พบหารือกับผู้บริหารและนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย Fukuoka Institute of Technology

24 พ.ย. 2564

50 view

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เยือนมหาวิทยาลัย Fukuoka Institute of Technology (FIT) ตามคำเชิญ เพื่อพบหารือกับนาย OHTANI Tadahiko ประธานบริหารมหาวิทยาลัย และนาย SHIMOMURA Teruo อธิการบดี โดยได้หารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมืออย่างแข็งขันกับสถาบันการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบเยี่ยมนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาที่ FIT และได้ให้คำแนะนำในการศึกษาและการใช้ชีวิตในฐานะรุ่นพี่นักเรียนเก่าญี่ปุ่น อีกทั้งยินดีที่ทราบว่านักศึกษาไทยมีความสมัครสมานสามัคคีและให้ความช่วยเหลือระหว่างกันเป็นอย่างดี โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยและยาสมุนไพรฟ้าทลายโจร รวมทั้งคู่มืออักษรคันจิสำหรับคนไทยในญี่ปุ่น และคู่มือแรงงานไทยในญี่ปุ่นให้นักศึกษาไทยเพื่อใช้ประโยชน์ด้วย ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดไปพบเยี่ยมนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตอาณาในโอกาสแรกด้วยต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

56_เยือน_FIT.pdf