สมาคมเพื่อนไทยในฟูกูโอกะร่วมบริจาคหนังสือในโครงการ “ปันน้ำใจ แด่คนไทยในเรือนจำญี่ปุ่น”

สมาคมเพื่อนไทยในฟูกูโอกะร่วมบริจาคหนังสือในโครงการ “ปันน้ำใจ แด่คนไทยในเรือนจำญี่ปุ่น”

17 พ.ย. 2564

99 view

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางวิภาดา คาวาเบะ รองประธานสมาคมเพื่อนไทยในฟูกูโอกะ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เพื่อแนะนำตัว และมอบหนังสือภาษาไทยซึ่งรวบรวมจากคนไทยในญี่ปุ่นและจากประเทศไทย สำหรับร่วมสนับสนุนโครงการ “ปันน้ำใจ แด่คนไทยในเรือนจำญี่ปุ่น” ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อส่งมอบหนังสือที่มีคุณค่าสาระให้กับคนไทยที่ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวอยู่ในทัณฑสถานญี่ปุ่นที่อยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมสมาคมฯ ที่มีจิตสาธารณะ และเอื้อเฟื้อต่อคนไทยในทัณฑสถานต่าง ๆ โดยได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนไทย และการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยต่อสาธารณะชนชาวญี่ปุ่นต่อไปด้วย นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีดำริจัดทำคลิปวีดิทัศน์สำหรับเผยแพร่ในโอกาสวันชาติไทย ประจำปี 2564 โดยอยู่ระหว่างรวบรวมภาพกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของชุมชนไทยในเขตอาณา และจะเผยแพร่ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จึงเตรียมนำภาพการบริจาคหนังสือในครั้งนี้ของสมาคมฯ รวมไว้ในคลิปกิจกรรมของชุมชนไทยดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ สมาคมเพื่อนไทยในฟูกูโอกะ ได้จดทะเบียนในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มคนไทยในจังหวัดฟูกูโอกะและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก ตลอดจนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศไทยในญี่ปุ่น

Photo_3_(Book_Donation_Poster)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

55_สมาคมเพื่อนไทยบริจาคหนังสือ.pdf