พิธีมอบรางวัล Fukuoka Prize ครั้งที่ 31 ประจำปี 2021 และกิจกรรมเสวนาแบบออนไลน์ โดยนายปราบดา หยุ่น

พิธีมอบรางวัล Fukuoka Prize ครั้งที่ 31 ประจำปี 2021 และกิจกรรมเสวนาแบบออนไลน์ โดยนายปราบดา หยุ่น

30 ส.ค. 2564

107 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอเชิญผู้สนใจรับชมพิธีมอบรางวัล Fukuoka Prize ครั้งที่ 31 ประจำปี 2021 แบบออนไลน์ ผ่านทาง YouTube Live Streaming จัดโดย Fukuoka City International Foundation เมืองฟูกูโอกะ สำหรับปีนี้ นายปราบดา หยุ่น นักเขียนและศิลปินชาวไทย ได้รับรางวัล Art & Culture Prize สาขาศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการ : วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 18.30 – 19.15 น. (เวลาญี่ปุ่น)
ช่องทางการรับชม : YouTube Live Streaming (ผ่านล่ามอังกฤษ - ญี่ปุ่น)
ปิดลงทะเบียน : 10 กันยายน 2564
การลงทะเบียน : https://shorturl.at/zDFGM

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสวนาแบบออนไลน์ และการจัดแสดงผลงานของนายปราบดา หยุ่น เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะที่ได้รับรางวัล Fukuoka Prize ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ดังนี้

1. การจัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง Last Life in the Universe จากผลงานการเขียนบทของนายปราบดาฯ
เวลา 12.00 – 13.50 น. ณ ห้องสมุดเมืองฟูกูโอกะ (Fukuoka City Public Library) ลงทะเบียน ณ สถานที่จัดงาน (จำนวนจำกัด)

2. การเสวนาออนไลน์ (Public Lecture & Interview) โดยนายปราบดาฯ และแขกรับเชิญพิเศษ
เวลา 14.30 – 15.30 น. ช่วงที่ 1 หัวข้อ ญี่ปุ่นในสายตานักเขียนไทย และมุมมองร่วมของวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
เวลา 16.00 - 17.00 น. ช่วงที่ 2 หัวข้อ วรรณกรรมไทยสู่สากล
ช่องทางการเข้าร่วมงาน : YouTube Live Streaming (มีล่ามแปลภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น)
ปิดลงทะเบียน : 29 กันยายน 2564
การลงทะเบียน : https://shorturl.at/puCDU

อนึ่ง รางวัล Fukuoka Prize เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยเทศบาลเมืองฟูกูโอกะ และมูลนิธิ Fukuoka City International Foundation ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย โดยนายปราบดาฯ นับเป็นคนไทยคนที่ 3 ที่ได้รับรางวัล Fukuoka Prize สาขาศิลปะและวัฒนธรรม ต่อจากอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี (ค.ศ. 2001) จิตรกรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับศิลปะไทยร่วมสมัย และนายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล (ค.ศ. 2013) ผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์

จีงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบ

33_Fukuoka_Prize_PR.pdf