คลิปการอบรมคลินิกกฎหมาย “ถามมา-ตอบไปกับ ตม. ญี่ปุ่น”

คลิปการอบรมคลินิกกฎหมาย “ถามมา-ตอบไปกับ ตม. ญี่ปุ่น”

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 824 view

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดอบรมคลินิกกฎหมายหัวข้อ “ถามมา-ตอบไปกับ ตม. ญี่ปุ่น” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฟูกูโอกะ เป็นผู้บรรยาย และไขข้อข้องใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพำนักญี่ปุ่น นั้น

ขอเรียนว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดทำคลิปวิดีโอการบรรยายฯ และการตอบคำถามจากวิทยากร เพื่อผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประมวลข้อมูลที่ได้จากการอบรมดังกล่าว จัดทำในรูปแบบ infographic ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบและพิจารณาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในญี่ปุ่น โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพิ่มเติมในโอกาสแรกต่อไป

วิดีโอประกอบ

ถามมา-ตอบไปกับ ตม. ญี่ปุ่น (ตอนที่ 1 ช่วงการบรรยาย)
ถามมา-ตอบไปกับ ตม. ญี่ปุ่น (ตอนที่ 2 ช่วงถาม-ตอบ)