กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เข้าร่วมงาน Food Style Kyushu 2022

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เข้าร่วมงาน Food Style Kyushu 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 พ.ย. 2565

| 509 view

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และนางสาวพรรณณี สุวรรณธุ์ปินตัน หัวหน้าสำนักงานตัวแทนการค้าไทยประจำเมืองฮิโรชิมะ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงาน Food Style Kyushu 2022 ณ ศูนย์ประชุม Marine Messe Fukuoka จังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและส่งเสริมการพบปะของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีผู้ประกอบการด้านอาหารจากเกือบทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศของญี่ปุ่น และจากต่างประเทศ รวมทั้งจากประเทศไทยเข้าร่วม รวมในงานฯ กว่า 1,000 บูธ โดยมีการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร และกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มีโอกาสพบหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการจากประเทศไทยที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในงานฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยของสำนักงานตัวแทนส่งเสริมการค้าเมืองฮิโรชิมะ ในหัวข้อ “Wellness & Sustainable Foods from Thailand” เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อสุขภาพและเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลไทย และนับเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยในการขยายเข้าสู่ตลาดศักยภาพระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดญี่ปุ่นที่ปัจจุบันมีแนวโน้มนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ชื่นชมและแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ของญี่ปุ่น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าอาหารไทย และการเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารไทยในตลาดญี่ปุ่นต่อไป รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ผู้ประกอบการจากประเทศไทยที่ร่วมกิจกรรมในงาน Food Style Kyushu 2022

ลำดับ

บริษัท / QR code

1

 

Chiangmai Healthy Product Co.,Ltd.
เว็บไซต์ https://www.forabee.com

                                                                                             PR_76_QR_1

2

 

 

 

Harmony Life International Co.,Ltd. / Harmony Life International Organic Farm
เว็บไซต์ https://harmonylife.co.th/

                                                                                            PR_76_QR_2

3

 

 

 

Inno4 Co.,Ltd.
เว็บไซต์ https://mjplantbased.com/

                                                                                            PR_76_QR_3

4

 

 

 

Kamonrat Rungruang Food Co.,Ltd.
เว็บไซต์ https://www.kmrcan.com/

                                                                                           PR_76_QR_4

5

 

 

 

Tea Gallery Group (Thailand) Co.,Ltd.
เว็บไซต์ http://teagallerygroup.co.th/

                                                                                            PR_76_QR_5

6

 

 

 

Wangyao Group Co.,Ltd.
เว็บไซต์ https://www.forabee.com                

                                                                                            PR_76_QR_6

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

76_Food_Style_Kyushu_2022.pdf