ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฟูกูโอกะ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ย. 2565

| 261 view

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฟูกูโอกะ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานสำหรับชาวต่างชาติในญี่ปุ่น ดังนี้

กำหนดการ : 3 รอบ (จำกัดรอบละไม่เกิน 40 คน)
- รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.
- รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 - 20.00 น.
- รอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 - 20.00 น.

สถานที่ : Ajibi Hall อาคาร Riverrain Center ชั้น 8
(ที่อยู่ Riverain Center Building, 3-1 Shimokawabata-machi, Hakata-ku, Fukuoka)

รายละเอียดการสัมมนา (บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น) :
● การบรรยายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฟูกูโอกะ สำนักงานแรงงาน และ Fukuoka City International Foundation
● การให้คำปรึกษารายบุคคล อาทิ การยื่นขอวีซ่า ความยากลำบากในการทำงาน เป็นต้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://bit.ly/3zKpfxR (หรือ QR Code ดังแนบ) ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

ตม._โปสเตอร์        ตม._โปสเตอร์_2