การเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับชาวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

การเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับชาวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,387 view

ข้อมูลสำคัญ (วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) ได้ยกเลิกการกักกันตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine หรือ SQ) ที่รัฐเคยรับผิดชอบให้แก่คนไทยที่เดินทางเข้าทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยคนไทยทุกคนจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานกักกันทางเลือก (Alternative Quarantine หรือ AQ) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัวด้วยตนเอง


สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลและขั้นตอนเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับชาวไทยที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (ไม่รวมโปรแกรม Phuket Sandbox) ดังนี้

1. การลงทะเบียน
1.1 เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางในรูปแบบดิจิทัล ไฟล์นามสกุล JPEG หรือ PDF

1.2 ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (COE) ผ่านทางเว็บไซต์ http://coethailand.mfa.go.th

1.3 จัดหาตั๋วเครื่องบินและใบจองสถานกักกันทางเลือก (Alternative Quarantine : AQ) โดยชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

1.4 ยืนยันการเดินทาง และอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใน 15 วัน (หลังการลงทะเบียนในข้อ 1.2) อาทิ สำเนาหนังสือเดินทาง ใบจองตั๋วเครื่องบิน ใบจองสถานกักกันทางเลือก เป็นต้น และรออนุมัติ COE จากสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายใน 3 วันทำการ

1.5 ดาวน์โหลด COE ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล” หรืออีเมลแจ้งผลการอนุมัติ

 

การจองโรงแรม AQ (Alternative Quarantine/ สถานกักกันทางเลือก)


ผู้เดินทางสัญชาติไทย สามารถจองกับโรงแรม AQ โดยตรง (เดิมเรียก ASQ) หรือ จองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาต ดังนี้

- https://entrythailand.go.th/
- https://asqthailand.com/
- https://asq.locanation.com/
- https://asq.ascendtravel.com/
- https://www.agoda.com/quarantineth

 

2. เตรียมเช็คอินที่สนามบิน พร้อมเอกสาร ดังนี้
2.1 หนังสือเดินทาง และ COE (ที่ลงนามยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการ)

2.2 หลักฐานยืนยันการจอง AQ (ต้องระบุวันเข้าพักในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย)

3. ระหว่างการเดินทาง โปรดเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 2 ให้ครบถ้วน

4. การเดินทางถึงประเทศไทย ให้เข้ากักตัวใน AQ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

กรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ให้ผู้เดินทางติดต่อเลื่อนวันเข้าพักกับโรงแรม AQ ก่อน แล้วจึงติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแก้ไข COE

ทั้งนี้ สำหรับชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และ จูโกะกุ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

(1) โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.30 – 17.30 น.)

(2) อีเมล์ [email protected]

(3) เว็บไซต์ https://fukuoka.thaiembassy.org/

(4) Social Media
- Facebook: สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
- Twitter: @ThailandFukuoka
- LINE ฝ่ายกงสุล : กงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

TH_RTCG_Contact_Info_20210630

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย_20210701

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

21_ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย_(ตั้งแค่_1_ก.ค._64).pdf