ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวประกาศดูทั้งหมด
ประกาศผลราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปีงปบะมาณ 2564

15 ธ.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

15 ธ.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของงสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

26 พ.ย. 2563

ประกาศรับสมัครงาน

30 ต.ค. 2563

ประกาศราคากลางสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

30 ต.ค. 2563

ดูทั้งหมด