รายละเอียดเที่ยวบินสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2563 http://site.thaiembassy.jp/en/news/announcement/9426/

ข่าวประกาศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ใช้ระบบวีดิโอคอลล์จัดกิจกรรมพบปะและสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยในจังหวัดยามากูจิ
ดูทั้งหมด