ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวประกาศดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัด ให้สิ้นสุดในวันที่ 21 มีนาคม 2564

22 มี.ค. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เรื่อง หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางประเภทต่าง ๆ

12 มี.ค. 2564

ประกาศผลราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปีงปบะมาณ 2564

15 ธ.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

15 ธ.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของงสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

26 พ.ย. 2563

ดูทั้งหมด