ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ประกาศเรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
ดูทั้งหมด
การให้บริการประชาชน

274612896_2128518260634696_5009008902787068913_n 274612896_2128518260634696_5009008902787068913_n  274353975_347521457267875_6319762727128631220_n

    

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมกงสุลดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวประกาศดูทั้งหมด

26 มิ.ย. 2567

ประกาศเรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

26 มิ.ย. 2567

ประกาศเรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

8 พ.ย. 2566

งานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

28 มิ.ย. 2566

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (28 มิถุนายน 2566)

26 เม.ย. 2566

ประกาศกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่่งเขตเลือกตั้ง

12 เม.ย. 2566

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูทั้งหมด