ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวประกาศดูทั้งหมด

15 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชน เพื่่อดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จำนวน 1 เครื่อง ตัั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

15 ก.ย. 2564

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยงานด้านการกงสุล จำนวน 3 ราย

15 ก.ย. 2564

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการถาวร สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่วันที่่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

15 ก.ย. 2564

ประกาศผลราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อทำความสะอาดที่ทำการถาวรสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

7 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อรักษาความปลอดภัย ณ ที่่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

7 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนเพื่อทำความสะอาดที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
ดูทั้งหมด
สถานที่ทำการ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ที่ตั้ง :

2nd Floor Dai Ichi Myojo, 4-1-37, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0001

เบอร์ติดต่อ :

แผนกกงสุล 092-739-9090 (ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้บริการด้านข้อมูลทางโทรศัพท์ เวลา 15.00 – 16.30 น.

เปิดให้บริการ :

09:00-17:30 (ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน 9:30-17:00น.)
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด