สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ธ.ค. 2566

| 170 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม Okura Fukuoka เมืองฟูกูโอกะ โดยมีนางสาวสุดาพร วรพล ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฟูกูโอกะ และนางสาวพรรณณี สุวรรณธุ์ปินตัน หัวหน้าสำนักงานตัวแทนส่งเสริมการค้า ณ เมืองฮิโรชิมะ ในฐานะหน่วยงานทีมประเทศไทยในเมืองฟูกูโอกะ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อมวลชนของประเทศญี่ปุ่น คณะผู้แทนทางการทูต และชุมชนไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ เข้าร่วมงานฯ ประมาณ 300 คน

ในโอกาสนี้ นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวน้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตลอดจนความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นที่ดำเนินมาครบรอบ 136 ปี ในปี 2566 โดยนาย HATTORI Seitaro ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดี และขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยในเมืองฟูกูโอกะที่ร่วมกันสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ของประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งยินดีที่จังหวัดฟูกูโอกะกับกรุงเทพมหานครได้แลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและสภาจังหวัด รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างกันในปี 2566 นี้ ซึ่งเป็นไปในโอกาสครบรอบ 15 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ นอกจากนี้ นาย SASAKI Makoto รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ/เลขาธิการสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตร ไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะ ได้เชิญผู้ร่วมงานฯ ดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญผู้ร่วมงานฯ ดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่น

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมืออันดียิ่งจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมที่ได้อนุเคราะห์จัดการแสดงวัฒนธรรมไทยให้ผู้ร่วมงานฯ ได้รับชม ได้แก่ รำอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการแสดงโขนชุดยกรบ ซึ่งเป็นนาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย โดยในปี 2561 การแสดงโขนของไทยได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งการแสดงทั้งสองชุดได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากผู้ร่วมงานฯ และเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งนี้ สายการบินไทยเวียดเจ็ตได้สนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบิน เส้นทางกรุงเทพฯ - ฟูกูโอกะ - กรุงเทพฯ สำหรับคณะนักแสดงฯ ในครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดพิธีวางพานพุ่มและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล โดยกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยนางสาวสุดาพร วรพล ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฟูกูโอกะ และข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และ ททท. สำนักงานฟูกูโอกะ ได้เข้าร่วมพิธีฯ และกิจกรรมฯ โดยได้ร่วมกันจัดบรรจุชุดหน้ากากอนามัยและยาฟ้าทะลายโจรสำหรับใช้ป้องกันและบรรเทาอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมข้อมูลช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้แก่พี่น้องชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ กรณีมีความประสงค์ขอรับต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_130_ปี_2566.pdf