ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชู พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชู พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ธ.ค. 2566

| 157 view

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นาย Jun TOMITA ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชู นาย Yoshihide KOIZUMI รองผู้อำนวยการฯ และ นาย Masakazu Shigyo ผู้จัดการฝ่ายจัดการทั่วไปฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่ นาย TOMITA เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชู เมื่อเดือนตุลาคม 2566 และได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชูกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมของไทย

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีกับนาย TOMITA ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมแนะนำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และยินดีที่ได้รับทราบว่า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชูมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับกรมศิลปากกรของไทย และมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับกรมศิลปากรเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคิวชูกับกรมศิลปากร รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของไทยต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_129_ปี_2566.pdf