กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท SHIBA ROOM ซึ่งเป็นบริษัท Startup ของไทย

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท SHIBA ROOM ซึ่งเป็นบริษัท Startup ของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2566

| 231 view

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ให้การต้อนรับนายแสงตะวัน อ่อนน่วม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท SHIBA ROOM และนายสุดท้าย อ่อนน่วม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัท Startup ของไทย ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสการเดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อพบหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองฟูกูโอกะ เกี่ยวกับโอกาสในการเข้ามาประกอบธุรกิจ Startup ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการโรงแรมในจังหวัดฟูกูโอกะ

ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัท SHIBA ROOM ได้กล่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจว่า เป็นบริษัท Startup ในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ตั้งแต่ปี 2562 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบพนักงานเสมือนจริง (Virtual Reception) เพื่อบริหารจัดการห้องพักผ่านตู้ Kiosk โดยไม่ต้องใช้พนักงานต้อนรับ รวมทั้งออกแบบระบบสำหรับการบริหารจัดการโรงแรมในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโรงแรมชิบะรูม สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นแห่งแรก และมีแผนที่จะนำระบบการบริหารจัดการโรงแรมไปใช้ในโรงแรม 8 แห่งในประเทศไทย โดยล่าสุด นายแสงตะวัน อ่อนน่วม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบบริการ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในชื่อผลงาน “ชินแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการโรงแรมแบบให้บริการตนเอง”

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ชื่นชมผู้บริหารบริษัท SHIBA ROOM ที่แสดงความสนใจเดินทางมาพบหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองฟูกูโอกะ ซึ่งมุ่งสนับสนุนธุรกิจ Startup ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และมีคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการจากต่างประเทศในการเข้ามาประกอบธุรกิจ Startup ในจังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมกับอวยพรให้บริษัท SHIBA ROOM ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นบริษัท Startup ของไทยรายที่สองที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองฟูกูโอกะ (ก่อนหน้านี้ มีบริษัท QueQ เข้ามาทำธุรกิจตั้งแต่ปี 2562) โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ใน 13 จังหวัด ในเขตกงสุล ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ