สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พบหารือกับผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการในเมืองฟูกูยามะ จังหวัดฮิโรชิมะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับฝ่ายไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พบหารือกับผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการในเมืองฟูกูยามะ จังหวัดฮิโรชิมะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับฝ่ายไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ย. 2566

| 251 view

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วย ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย Fukuyama City ผู้บริหารสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม เมืองฟูกูยามะ จังหวัดฮิโรชิมะ รวมทั้งผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนท้องถิ่นในเมือง ฟูกูยามะ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา และแสวงหาโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแลกเปลี่ยนควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานจริงที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากฝ่ายญี่ปุ่น ตลอดจนเป็นโอกาสในการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นต่อไป

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความขอบคุณ ดร. SATO Toshiyuki อธิการบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย Fukuyama City สำหรับการจัดการพบหารือในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเมืองฟูกูยามะ จำนวน 5 แห่ง เข้าร่วม ซึ่งส่วนใหญ่มีการขยายธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท Fukuyama Transporting Co., Ltd. บริษัท TERAL INC. บริษัท HORKOS CORP บริษัท EIKOSHA Co., Ltd. และบริษัท Daiwa Construction Co., Ltd. โดยมหาวิทยาลัยฯ และ ผู้บริหารบริษัทดังกล่าวเห็นพ้องสนับสนุนการให้โอกาสแก่นักศึกษาไทยเข้ามาฝึกปฏิบัติงานจริงในญี่ปุ่นเพื่อที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน รวมทั้งแสดงความสนใจที่จะหารือขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทยที่ประสงค์จะจัดส่งนักศึกษาไทยมาแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติงานที่บริษัทในเมืองฟูกูยามะ

ในโอกาสเดียวกันนี้ กงสุลใหญ่ฯ และ ดร. SATO ได้ไปร่วมพบหารือกับนาย KOMARU Shigehiro ประธานบริษัท Fukuyama Transporting Co., Ltd. และประธานสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมเมืองฟูกูยามะ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ซึ่ง ดร. SATO และนาย KOMARU ได้ขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่แนะนำให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Fukuyama City และบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยกำลังจะร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งยังพร้อมที่จะพิจารณาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทยที่สนใจจะจัดส่งนักศึกษาไทยมาฝึกปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ในเมืองฟูกูยามะต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_126_ปี_2566.pdf