งานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

งานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ย. 2565

| 375 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอเชิญชาวไทยที่พำนักในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ : วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา : 14.00 – 16.00 น

สถานที่ : ห้อง Heian ชั้น 4 โรงแรม Okura Fukuoka

กำหนดการ
14.00 น. - แขกชาวไทยและชาวต่างประเทศทยอยลงทะเบียน

14.30 น. - เริ่มพิธีการ
- กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เพื่อถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะหรือผู้แทนกล่าวสุนทรพจน์
- ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะหรือผู้แทนกล่าวนำดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- กงสุลใหญ่ฯ กล่าวนำดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
- เสร็จสิ้นพิธีการ
- แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารว่าง

การแต่งกาย : ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพ (โทนสีเหลือง หากมี)

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยในเขตอาณาทุกท่านเข้าร่วมพิธีข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน และกรุณาแจ้งความประสงค์ทางช่องทางต่าง ๆ ภายในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

1. ทางโทรสารหมายเลข 092-739-9089 หรือ

2. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือ

3. ลงทะเบียนทางลิงก์ https://bit.ly/3NQjip6 หรือ QR code ตามแนบ

ทั้งนี้ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 092-739-9088 ในวันและเวลาราชการ

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_6_ปี_2565.pdf