ประกาศผลราคากลาง การทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลราคากลาง การทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ค. 2565

| 325 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผลราคากลางการทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านการค้า_การลงทุน_และการท่องเที่ยว.pdf