การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การเดินทางเข้าประเทศไทย

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย (สถานะ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564)

4 ม.ค. 2565

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับระบบ Thailand Pass และการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

1 พ.ย. 2564