3,530 view

แผนที่และวิธีการเดินทาง

 

สถานที่ทำการ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ 

4-1-37 ชั้น 2 อาคาร Dai Ichi Myojo เท็นจิน เขตชูโอ เมืองฟูกูโอกะ จังหวัดฟูกูโอกะ 810-0001
*ไม่มีบริการที่จอดรถบริเวณอาคารที่ตั้งสถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำให้ผู้ขอรับบริการจอดรถที่ที่จอดรถสาธารณะที่ให้บริการในบริเวณใกล้เคียง

 

      Infographic_RTCG_FUK_MAP

  • รถไฟใต้ดินสถานี Tenjin ประตูทางออก E1B (ด้านข้าง Mina Tenjin และที่ทำการไปรษณีย์กลางฟูกูโอกะ) 
    เดินตรงผ่านที่ทำการไปรษณีย์กลางฟูกูโอกะ ธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่น สำนักงานฟูกูโอกะ ร้านสะดวกซื้อ (Family Mart) แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยก Tax Office Entranceway Intersection
  • รถไฟ Nishitetsu สถานี Tenjin รุณาเช็ค Google Map หรือ แผนที่ด้านล่างประกอบการเดินทาง
  • รถโดยสารประจำทางป้าย Tenjin 4 Chome รือ ทุกสายที่ผ่านอาคาร Acros Fukuoka
    กรณี เดินทางมาจาก Acros Fukuoka กรุณาเช็ค Google Map หรือ แผนที่ด้านล่างประกอบการเดินทาง เนื่องจากจะต้องเดินทางข้ามถนนเพื่อมายังฝั่งถนนโชวะ