รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ และประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ และประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

28 ธ.ค. 2564

131 view

รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ และประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นาย NIEDA Genki รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ และประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและแสดงความพร้อมในการสนับสนุนและร่วมกันสานต่อความร่วมมือระหว่างไทยกับจังหวัดฟูกูโอกะอย่างเต็มที่ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องการจัดตั้งวัดไทยในจังหวัดฟูกูโอกะ ตามดำริของท่านเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากจะเป็นศูนย์รวมและที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยในพื้นที่ และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนากับพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นด้วย

ในโอกาสนี้ นาย NIEDA ได้กล่าวขอบคุณและตอบรับที่จะสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ