การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด

9 ก.พ. 2564

318 view

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

--------------------------------

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19) ในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2563
จนถึงปัจจุบัน โดยทางการญี่ปุ่นได้พยายามออกมาตรการทางสาธารณสุขและมาตรการทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ และป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และการเตรียมการจัดหาวัคซีนเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่พำนักในญี่ปุ่น

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จึงขอแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ผู้ที่พำนักในญี่ปุ่น ตามที่มีการเผยแพร่จากหน่วยงานภาครัฐ
และรายงานข่าวจากสื่อมวลชนต่าง ๆ ดังนี้

 

1. การสรรหาวัคซีน
รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดทำข้อตกลงรับยาวัคซีนจาก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท Pfizer ของสหรัฐอเมริกา จำนวน 120 ล้านโดส บริษัท AstraZeneca ของอังกฤษ จำนวน 120 ล้านโดส
และ บริษัท Modernna ของสหรัฐอเมริกา จำนวน 50 ล้านโดส ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนจากบริษัทดังกล่าว
ก่อนที่จะนำไปฉีดให้กับประชาชน ซึ่งคาดว่ามีจำนวนประมาณ 120 ล้านคน

ในขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และบริษัทเวชภัณฑ์หลายแห่งในญี่ปุ่น เช่น บริษัท Anges ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Takara Bio และมหาวิทยาลัยโอซากา
รวมทั้ง บริษัท Shionogi & Co. ซึ่งร่วมมือกับสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติญี่ปุ่น ได้มีโครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ผลิตภายในญี่ปุ่นเองด้วยเช่นกัน

 

2. แผนการฉีดวัคซีนแก่บุคคลต่าง ๆ
รัฐบาลญี่ปุ่นได้วางแผนจัดลำดับการฉีดวัคซีนให้บุคคลต่าง ๆ ตามลำดับ คือ (1) บุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังจากที่ตรวจสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยแล้ว
หลังจากนั้น จะฉีดให้กับ (2) กลุ่มผู้สูงอายุ (3) ผู้มีโรคประจำตัว ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ต่อจากนั้น จึงจะทยอยจัดสรรวัคซีนให้กับ (4) ประชาชนทั่วไปเป็นลำดับถัดไป

 

3. ขั้นตอนการรับวัคซีน
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประสานงานและเตรียมความพร้อม เพื่อจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขของท้องที่
เช่น เทศบาลเมือง เขต หมู่บ้าน โดยในหลักการ ประชาชนจะได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 เข็ม แต่ละเข็มฉีดห่างกัน 3 สัปดาห์

 

ทั้งนี้ ขั้นตอนในการจัดสรรวัคซีนอาจแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่ เช่น การเปิดลงทะเบียน หรือ รับคูปองสำหรับฉีดวัคซีน จึงขอแนะนำให้พี่น้องชาวไทยติดตามข่าวสาร และรายละเอียดต่าง ๆ
จากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ท่านพำนักต่อไป

 

ในระหว่างนี้ กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ได้ย้ำเตือนประชาชนว่า การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ยังมีความสำคัญ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอความร่วมมือ
พี่น้องชาวไทยในภูมิภาคคิวชู จูโกะกุ และโอกินาวะ ให้ยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดต่อไป
อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
โดยหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง 3Cs ได้แก่ Closed Spaces (พื้นที่ปิด) Crowded Places (พื้นที่แออัด)
Close-Contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด) สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า
หลีกเลี่ยงการร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับคนกลุ่มใหญ่ งดการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

 

นอกจากนี้ หนึ่งในมาตรการที่สำคัญ และง่ายที่สุด คือ การล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที เป็นประจำ โดยมีรายละเอียดคำแนะนำในการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
และรูปภาพวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง จากกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น มาเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง ดังแนบ

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
9 กุมภาพันธ์ 2564

S__6939029

06_03_(แบบพิมพ์ภาษาไทย)  

เอกสารประกอบ

04_วัคซีนและการป้องกันตัว.pdf