กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ

กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 403 view

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ร่วมให้การต้อนรับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดินทางมาเยือนจังหวัดฟูกูโอกะ ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2566 ตามคำเชิญของนาย HATTORI Seitaro ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ โดยในช่วงค่ำวันเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ณ โรงแรม Nishitetsu Grand เมืองฟูกูโอกะ โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ ประมาณ 100 คน อาทิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมกับข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ นางสาวสุดาพร วรพล ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานฟูกูโอกะ นางสาวพรรณณี สุวรรณธุ์ปินตัน หัวหน้าสำนักงานตัวแทนส่งเสริมการค้า ณ เมืองฮิโรชิมะ ในฐานะทีมประเทศไทยในเมืองฟูกูโอกะ ขณะที่ผู้เข้าร่วมฝ่ายญี่ปุ่น ได้แก่ นาย NIEDA Genki ประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย -ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟูกูโอกะ นาย SASAKI Mokoto เลขาธิการสมาพันธ์ฯ รวมทั้งสมาชิกสมาพันธ์ฯ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดฟูกูโอกะ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ ที่ดำเนินมาครบรอบ 15 ปี เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าวให้แน่นแฟ้น ซึ่งในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันกว่า 50 โครงการ โดยเป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การดูแลผู้สูงอายุ การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมถึงการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีสายการบิน 3 บริษัท ทำการบินตรงระหว่างทั้งสองเมือง ซึ่งช่วยให้การเดินทางไปมาหาสู่กันของชาวไทยและญี่ปุ่นเป็นไปอย่างสะดวก

ต่อมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมทีมประเทศไทยในเมืองฟูกูโอกะ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดฟูกูโอกะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Bangkok Fair ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับสำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะ ทั้งนี้ งาน Bangkok Fair จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 ณ ลานหน้าสถานีรถไฟฮากาตะ โดยมีการแสดงนิทรรศการประวัติความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจังหวัด การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทย การจำหน่ายสินค้าและอาหารไทย พร้อมกิจกรรมลุ้นรับบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับฟูกูโอกะ-กรุงเทพฯ รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยบนเวที

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ