คลินิกกฎหมาย “ถามมา-ตอบไปกับ ตม. ญี่ปุ่น”

คลินิกกฎหมาย “ถามมา-ตอบไปกับ ตม. ญี่ปุ่น”

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2565

| 321 view

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดอบรมคลินิกกฎหมาย ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “ถามมา-ตอบไปกับ ตม. ญี่ปุ่น” ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฟูกูโอกะสนับสนุนวิทยากรเพื่อให้ความรู้และตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ รวมกว่า 20 คน

การอบรมฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการพำนักในญี่ปุ่น รวมทั้งไขข้อข้องใจในประเด็นที่คนไทยในญี่ปุ่นพบบ่อยครั้ง อาทิ การขอวีซ่าถาวร (วีซ่าเอจู) การเปลี่ยนประเภทวีซ่า สิทธิประโยชน์ของบัตร My Number และข้อควรระวัง/ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้วีซ่าผิดประเภท หรือพำนักในญี่ปุ่นเกินกำหนดอนุญาต ซึ่งล้วนเป็นประเด็นทางกฎหมายที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยให้พำนักในญี่ปุ่นด้วยความมั่นใจ รวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเพื่อนชาวไทยในญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เตรียมจัดทำคลิปวิดีโอการอบรมดังกล่าว และจะเผยแพร่ทางช่อง YouTube ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประสัมพันธ์ฉบับที่_62_ปั_2565.pdf