คลินิกกฎหมาย “ถามมา-ตอบไปกับ ตม. ญี่ปุ่น”

คลินิกกฎหมาย “ถามมา-ตอบไปกับ ตม. ญี่ปุ่น”

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ย. 2565

| 334 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จังหวัดฟูกูโอกะ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมคลินิกความรู้ด้านกฎหมายแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ "ถามมา-ตอบไปกับ ตม. ญี่ปุ่น" เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการพำนักในญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ อาทิ การขอวีซ่าถาวร (เอจูวีซ่า) การขอวีซ่าพำนักระยะยาว (เทจูวีซ่า) การเปลี่ยนประเภทวีซ่า ประโยชน์ของบัตรมายนัมเบอร์ (My Number Card) ตลอดจนกรณีศึกษาของผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นต้น รวมทั้งไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคำถามที่มักพบบ่อยสำหรับชาวไทยที่พำนักในญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ :ถามมา-ตอบไปกับ ตม. ญี่ปุ่น

วิทยากร : ผู้แทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จังหวัดฟูกูโอกะ

กำหนดการ : วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น)

รูปแบบการอบรม : บรรยายและตอบคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมล่ามแปลสรุปญี่ปุ่น-ไทย

สถานที่อบรม : อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

วิธีการเข้าร่วมอบรม : ผ่านลิงก์ https://bit.ly/3RA8QTv หรือ QR Code ด้านล่าง
                            Meeting ID: 672 944 3522
                            Passcode: 120922

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Infographic_ถามมา-ตอบไปกับ_ตม._ญี่ปุ่น

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_59_ปี_2565.pdf