กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะพบหารือกับภาคเอกชนญี่ปุ่น

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะพบหารือกับภาคเอกชนญี่ปุ่น

25 พ.ย. 2564

85 view

ในช่วงที่ผ่านมา นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้พบหารือกับภาคเอกชนญี่ปุ่น ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นาย HATA Yuzuru ประธานสมาคม Business Mutual Aid Association (BMAA) และนาย SUZUKI Masayuki เลขาธิการสมาคมฯ เข้าพบหารือกับกงสุลใหญ่ฯ โดยได้ร่วมกันหารือแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนการขยายธุรกิจและการลงทุนในไทยของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ญี่ปุ่นที่มีศักยภาพทางเทคโนโลยีในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ในสาขาที่ไทยกำลังผลักดันภายใต้นโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ EEC

ในโอกาสนี้ ประธานสมาคม BMAA ได้กล่าวแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป รวมทั้งได้แนะนำรายงานเศรษฐกิจเกี่ยวกับประเทศไทยที่สมาคมฯ ได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานเศรษฐกิจดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ รวมทั้ง ได้จัดทำคลิปวิดีโออธิบายรายงานเศรษฐกิจดังกล่าวแบบเข้าใจง่ายเผยแพร่ทางช่อง youtube ด้วย (รายละเอียดตาม QR code ด้านล่าง)

2. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นาย SHONO Masaki ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์และพลังงาน สำนักงานจังหวัดโออิตะ และนาย YOSHITAKE Shun-ichi ประธานบริษัท AIVS Corporation เข้าพบหารือกับกงสุลใหญ่ฯ โดยนาย SHONO ได้แนะนำโครงการ “Eastern Kyushu Medical Valley Framework” ของสำนักงานจังหวัดโออิตะที่ดำเนินร่วมกับสำนักงานจังหวัดมิยาซากิในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ของพื้นที่คิวชูตะวันออก ส่วนนาย YOSHITAKE ได้แจ้งผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนป้องกันการตกเตียงของผู้สูงอายุร่วมกับโรงพยาบาลของไทยและแผนการลงทุนในไทยของบริษัทฯ

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมความตั้งใจของทั้งสำนักงานจังหวัดโออิตะและบริษัท AIVS ที่มีส่วนช่วยประเทศไทยในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ โดยไทยมีความพร้อมในการเป็นแหล่งลงทุนสำหรับภาคธุรกิจประเภทนี้จากญี่ปุ่น และสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

PR57_หารือกับภาคเอกชนญี่ปุ่น.pdf