กงสุลใหญ่พบหารือกับผู้แทนนักศึกษาไทยผ่านระบบออนไลน์

กงสุลใหญ่พบหารือกับผู้แทนนักศึกษาไทยผ่านระบบออนไลน์

10 พ.ย. 2564

111 view

Select_Photo_1-1

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดการประชุมออนไลน์ (VDO conference) ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น (สนทญ.) ซึ่งเป็นผู้แทนนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคคิวชู จูโกะกุ และชิโกะกุ รวม 13 คน เพื่อทำความรู้จักและหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ของนักศึกษาไทยในพื้นที่

ในโอกาสนี้ นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ให้คำแนะนำและกำลังใจแก่นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งขอบคุณ สนทญ. ที่เป็นเครือข่ายประสานงานและให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดีมาโดยตลอด นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ แจ้งให้ทราบว่า ในปี 2564 นี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ เตรียมจัดงานวันชาติ 5 ธันวาคม ในรูปแบบออนไลน์ โดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของชาวไทยในพื้นที่ต่าง ๆ จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษาไทยในแต่ละสถาบันการศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะขอรวบรวมภาพและวิดีทัศน์กิจกรรมดังกล่าวของนักศึกษาไปจัดทำเป็นคลิปเพื่อเผยแพร่ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นี้ ในช่วงท้ายของการหารือ ฝ่ายกงสุลได้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Thailand Pass ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมฯ ช่วยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่นักศึกษาไทยและชาวต่างชาติที่สนใจต่อไปด้วย

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ย้ำความพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไทย รวมทั้งคนไทยกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ในหลายช่องทาง ทั้งโทรศัพท์ อีเมล และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้คนไทยมีความอุ่นใจที่สามารถติดต่อกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

53_ประชุม_zoom_สนทญ.pdf