คลินิกกฎหมาย “ถาม - ตอบ ระบบสวัสดิการสังคมและเงินบำนาญของญี่ปุ่น”

คลินิกกฎหมาย “ถาม - ตอบ ระบบสวัสดิการสังคมและเงินบำนาญของญี่ปุ่น”

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

| 174 view

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดอบรมคลินิกกฎหมาย หัวข้อ “สาระน่ารู้ระบบสวัสดิการสังคมและเงินบำนาญ” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมฯ รวมทั้งมีข้อสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก นั้น

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจัดอบรมคลินิกกฎหมายในหัวข้อ “ถาม - ตอบ ระบบสวัสดิการสังคมและเงินบำนาญของญี่ปุ่น” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อต่อยอดการให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าว โดยจะมุ่งเน้นการตอบคำถาม/ข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระบบสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่น ดังนี้

หัวข้อ : “ถาม-ตอบ ระบบสวัสดิการสังคม และเงินบำนาญของญี่ปุ่น”

วิทยากร : นาย IDO Kensaku ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระบบสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่น

กำหนดการ : วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น)

รูปแบบการอบรม : ให้คำแนะนำและตอบคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมล่ามแปลสรุปญี่ปุ่น-ไทย แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

การลงทะเบียน : ผ่านลิงก์ https://shorturl.at/hBZ57 หรือ QR Code ดังแนบ หรือโทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.00 – 17.30 น) ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

Infographic_QA_Seminar_Social_Welfare_and_Nenkin_(July_2022)

เอกสารประกอบ

42_QA_สวัสดิการสังคมและเงินบำนาญ.pdf