โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) กับโรงเรียนในเทศบาลเมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) กับโรงเรียนในเทศบาลเมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2565

| 145 view

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นาย DOMEN Takashi ประธานคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ ฟูกูโอกะ โดยมีนายเก่ง ชัยวารินทร์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฟูกูโอกะ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับประถมศึกษาระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) กับโรงเรียนในเทศบาลเมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ของทั้งสองประเทศได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนการเยือน เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน รวมทั้งสัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในระหว่างการเยือน

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมเทศบาลเมืองโคเกะและโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนของทั้งสองประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ และ ททท. สำนักงานฟูกูโอกะ ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการฯ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพที่ดีระหว่างเยาวชนของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นต่อไป

อนึ่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2564 เทศบาลเมืองโคเกะและโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเป็นลักษณะออนไลน์แทน เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยหากสถานการณ์เอื้ออำนวย ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะสามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยือนได้อีกครั้งในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

30_โครงการจุฬา-โคเกะ.pdf