อุปนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ภูมิภาคคิวชู มอบเสื้อที่ระลึกให้กับกงสุลใหญ่ฯ

อุปนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ภูมิภาคคิวชู มอบเสื้อที่ระลึกให้กับกงสุลใหญ่ฯ

24 ธ.ค. 2564

167 view

S__14082061

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายพสธร พันธุมวนิช อุปนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ประจำภูมิภาคคิวชู ในฐานะผู้แทนนักศึกษาไทยในภูมิภาคคิวชู ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เพื่อมอบเสื้อที่ระลึก สนทญ. ให้กับกงสุลใหญ่ฯ แทนคำขอบคุณที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มีส่วนช่วยดูแลและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ชื่นชม สนทญ. ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มนักศึกษาไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับ สนทญ. ในการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ ของนักศึกษาไทยต่อไป

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

64_สนทญ_มอบเสื้อ.pdf