คลิปการอบรมคลินิกกฎหมายหัวข้อ "สาระน่ารู้ระบบสวัสดิการและเงินบำนาญญี่ปุ่น"

คลิปการอบรมคลินิกกฎหมายหัวข้อ "สาระน่ารู้ระบบสวัสดิการและเงินบำนาญญี่ปุ่น"

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ค. 2565

| 787 view

Cover_for_VDO

 

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดอบรมคลินิกกฎหมายหัวข้อ "สาระน่ารู้ ระบบสวัสดิการและเงินบำนาญญี่ปุ่น" เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยมีนาย Kensaku IDO วิทยากรจากสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคมจังหวัดฟูกูโอกะ เป็นผู้บรรยายและให้คำแนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์จากการเข้าระบบสวัสดิการสังคม และเงินบำนาญประเภทต่าง ๆ ของญี่ปุ่น นั้น

ขอเรียนว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดทำคลิปวิดีโอการบรรยายฯ และการตอบคำถามจากวิทยากร เพื่อผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดังนี้

 

 

วิดีโอประกอบ

การบรรยายหัวข้อ "สาระน่ารู้ ระบบสวัสดิการและเงินบำนาญญี่ปุ่น" ตอนที่ 1
การบรรยายหัวข้อ "สาระน่ารู้ ระบบสวัสดิการและเงินบำนาญญี่ปุ่น" ตอนที่ 2
ช่วงถาม-ตอบ Q & A