ขยายเวลาการให้บริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor A to Z แก่คนไทยในต่างประเทศ

ขยายเวลาการให้บริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor A to Z แก่คนไทยในต่างประเทศ

28 เม.ย. 2564

48 view

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ประชาสัมพันธ์การให้บริการปรึกษาแพทย์ ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor A to Z สำหรับคนไทยในต่างประเทศ โดยสามารถขอรับคำแนะนำเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย ผ่านระบบ VDO ที่เรียกว่า “เทเลเมดิซีน” ซึ่งเป็นทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ห่างไกล หรือ มีข้อจำกัด ในการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลในพื้นที่ โดยมีกำหนด จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยไม่คิดค่าใช่จ่าย นั้น

บริษัท ด็อกเตอร์ เอทูแซต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Doctor A to Z ที่มีความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศไทย และคณะแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง ได้ขยายระยะเวลาการให้บริการให้คำปรึกษาออกไปอีก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (การปรึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19) รวมทั้งมอบ ส่วนลดค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ อีก 10% สำหรับชาวไทยที่พำนักในต่างประเทศ จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เงื่อนไขการให้บริการ

• ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ (สำหรับการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับ COVID-19)
• ระยะเวลาให้คำปรึกษา ประมาณ ครั้งละ 15 นาที และ ไม่จำกัดจำนวนการนัดหมาย โดยระยะเวลาการปรึกษาเพิ่มเติมเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา
• เป็นการให้คำปรึกษา (ไม่ใช่การรักษา) และ ไม่สามารถใช้ในภาวะฉุกเฉิน

2. ขั้นตอนการใช้บริการ

• ติดตั้งแอปพลิเคชัน “Doctor A to Z” ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android
• ลงทะเบียนและสมัครสมาชิก ด้วยหมายเลขโทรศัพท์
• เลือกนัดหมายการพบแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา
• เลือกระบบใช้บริการ

(1) ส่วนที่ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 จะ ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกรอก code : DCA19

(2) ส่วนที่มีค่าใช้จ่ายแต่มีส่วนลด สำหรับการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านอื่น ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคผิวหนัง โรคกระดูก จิตแพทย์ เป็นต้น ผู้ปรึกษาจะได้ รับส่วนลด ค่าบริการ 10% โดยกรอก code : DCA10

• เข้าระบบเพื่อพบแพทย์ ตามเวลานัดหมาย

สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และ จูโกะกุ ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันดังกล่าว เพื่อพูดคุย และขอรับคำปรึกษา จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยโดยตรง ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียด วิธีใช้งาน จากวิดีโอ แนะนำการให้บริการที่ http://youtu.be/pTbssY5QzPc หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ ผ่าน LINE : @doctorAtoz

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

14_การปรีกษาแพทย์ผ่าน_App_Doctor_A-Z_page-0002

เอกสารประกอบ

14_การปรีกษาแพทย์ผ่าน_App_Doctor_A-Z.pdf