กลยุทธ์การสื่อสารยุคใหม่ โดย ดร.เสรี วงษ์มณฑา

กลยุทธ์การสื่อสารยุคใหม่ โดย ดร.เสรี วงษ์มณฑา

27 มี.ค. 2564

54 view

การสื่อสารอย่างไร ให้มีประเด็น  เข้าใจง่าย ตรงจิตใจของผู้รับสาร กำลังเป็นที่ต้องการในทุก ๆ วงการ โดยเฉพาะ คำถามที่ว่า จะสื่อสารให้ ประสบความสำเร็จ ในยุค “นิว นอร์มัล”  หรือ  “วิถีชีวิตใหม่” ในสังคมปัจจุบัน ได้อย่างไร

ในการนี้  กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการบรรยายพิเศษ  เรื่อง "กลยุทธ์การสื่อสารยุคใหม่และการสร้างความเชื่อมั่นในยุค New Normal

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน ในยุคการสื่อสารดิจิทัล และ New Normal  ขึ้น ในวันอังคารที่ 30 มี.ค. 64 เวลา 15.30 - 18.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น)

โดยมี “ดร. เสรี วงษ์มณฑา” นักวิชาการชื่อดัง และ เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จึงขอแจ้งข่าว และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อท่านที่สนใจ สามารถรับชม รับฟัง การบรรยายพิเศษดังกล่าว ทางช่องทาง Facebook Live ดังนี้

1. เฟสบุ๊คกระทรวงการต่างประเทศ : https://www.facebook.com/ThaiMFA

2. เฟสบุ๊ควิทยุสราญรมย์ : https://www.facebook.com/saranromradio

 

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

Seminar_PR_on_30-MAR-21